Die President Kruger Kinderhuis Pretoria bestuur, personeel en kinders bedank u opreg vir die groente en vrugte op 09/03/2022 as skenking ontvang. Met voortdurende uitdagings, is skenkings van hierdie aard vir ons van onskatbare waarde. Dankie vir u opregte besorgdheid en omgee vir ons kinders.

U skenking help ons om ons kinders na behore te versorg en maak ons hande sterk om aan ons kinders ‘n huis te bied waar hul kan ontwikkel tot hul volle potensiaal.

Dit is voorwaar ‘n groot voorreg om Terugploeg se ondersteuning te ervaar.