Terugploeg is vir ons by Kairos CL nie net ‘n voedselverskaffings fasiliteit nie. Vir ons is julle ‘n deel van ons familie. ‘n Familie wat seker maak dat ons, ons mees behoeftige gesinne en bejaardes in die Weste van Pretoria se etes kan aanvul. Ons gesinne kry bitter min vrugte, groente en vleis. Met julle onbaatsugtige hulp het julle nie net hierdie groot leemte aangespreek nie maar ook vir ons ‘n geleentheid geskep om in julle voetspore te volg deur dit vir ons moontlik te maak om na soveel meer gesinne uit te reik.

Terugploeg is nie net ‘n Seën vir ons gesinne nie maar ook vir ander instansies wat ons weer kan help met die kos wat ons van julle af ontvang!