Om te verseker Terugploeg word verantwoordelik bestuur en geadministreer, val dit direk onder die vaandel van die Atterbury Trust, ‘n Publieke voordeel organisasie (PVO), wat al vir meer as twee dekades beduidende geloofwaardigheid, kundigheid en infrastruktuur rakende die bestuur van liefdadigheid opgebou het.

Hulp wat werk


Die impak van die Covid 19-pandemie het baie leemtes in ons samelewing blootgestel. Een is die onvermoë van staatsinstellings om voedsel doelmatig aan almal wat dit nodig het te versprei, veral in ons eie gemeenskappe. Daar is derhalwe besluit om self iets hieraan te doen. Terugploeg het in 2020 saam met ons vriende in die landbou begin om op ‘n georganiseerde en verantwoordbare wyse voedsel aan behoeftige Afrikaanse gemeenskappe te lewer. Die groothartige boere het nie teleurgestel nie. Inteendeel, ons is oorval met skenkings in tonnemaat. Vragmotors-vol vars vrugte, groente en wildsvleis is afgelaai en versprei.

Die onmiddellike sukses van Terugploeg het ons groter laat droom en daar is ‘n fasiliteit opgerig waar daar nie net oor die langtermyn voedsel effektief versprei kan word nie, maar ook gepoog word om gemeenskappe deur werkverskaffing en opleiding op te hef.

Alle donasies wat gemaak word aan Terugploeg kwalifiseer vir ‘n Artikel 18A-sertifikaat wat aftrekbaar is vir belastingdoeleindes.

Impak tot op hede

586


TON
Kos ingesamel en versprei

2.35m


PORSIES
etes verskaf

103


ORGANISASIES
ondersteun

As aktiewe organisasie is ons voortdurend besig met uitbreiding en nuwe uitdagings. Teken nou in, om ons nuusbrief te ontvang vir voortdurende bewusmaking en nuus.